Metallskyltar | Maskinskyltar | Typskyltar | Märkskyltar | Industriskyltar | Produktmärkning | CE märkning


Uppstart, priser, leverans etc.


Desktop.
Vi tar emot färdiga filer men utför även gärna ritningsarbete utifrån presentationer, logo, skisser, etc. Innan produktionen sätts igång skickas en slutgiltig skisskorrektur för godkännande.

Filformat.
Som utgångspunkt är det viktigaste filens upplösning (antal pixel) samt indelningen av färger. Vi strävar efter filer med hög upplösning och en skarp färgindelning då det ger bäst slutresultat. EPS-filer föredras men vi accepterar de flesta bildfiler, gärna i PDF-format.

Erbjudanden och priser.
Priser anges skriftligt. Engångskostnader, inklusive ritningsarbete, filmutskrifter, särskilda verktygskostnader, etc. framgår alltid i ett specifikt erbjudande.

Leverans.
Normal leveranstid på våra produkter är 2-4 veckor från godkänd korrektur. Leverans är AB fabrik.

 
 
Ara Metal ApS
Sletvej 2D
8310 Tranbjerg
Danmark


CVR nr.: 31 41 76 78


  +45 86 74 22 68
  info@arametal.se
                                                                     
 
©2020 Ara Metal ApS