Metallskyltar | Maskinskyltar | Typskyltar | Märkskyltar | Industriskyltar | Produktmärkning | CE märkning
 


Om oss...

Vi är en dansk leverantör av skyltar, etiketter och frontfolier.

Ara Metal etablerades som skyltfabrik, vilket fortfarande utgör kärnan i vår produktion.

 

Förutom produkter baserade på tryck, gravering och metallbearbetning erbjuder vi flexoprintetiketter och produkter inom RFID och QR.

 

2008 genomgick vi ett halvt generationsskifte och 2011 startade vi produktion i Slovakien. Ramarna är därmed skapade för att vi även i framtiden kommer att vara en föredragen leverantör inom vårt område.

 

Våra kunder är danska och utländska verksamheter inom mycket varierande branscher.

 

©2020 Ara Metal ApS • Tlf. +45 86 74 22 68 • info@arametal.se