QR koder | QR registrering | QR skyltar | QR läsare| QR software | QR lösningar


Inteligenta skyltar med QR koder.

Du kan göra din skylt "intelligent" genom att ge den en QR-kod. Typskylten innehåller den synliga datan medan QR-koden refererar till data som kan variera och uppdateras.

QR-koden är en lättillgänglig teknologi. Avläsningen kräver inte särskild utrustning då koden kan avläsas med kameran i moderna smartphones. Avläsningen kan typiskt länka till en webbadress eller databas som leder användaren vidare.

Typskyltar med QR-koder är en fördelaktig möjlighet för att introducera elektronisk registering. Skylten är vid många tillfällen redan en förutsättning och genom att integrera QR-koden uppnås en förnuftig och synlig placering av både skylt och QR-kod.

Alla våra skyltprodukter kan tryckas med QR-koder.

Det finns ett stort utbud av QR software online. En del är gratis och annat kan fås för rimliga priser.
 
 
Ara Metal ApS
Sletvej 2D
8310 Tranbjerg
Danmark


CVR nr.: 31 41 76 78


  +45 86 74 22 68
  info@arametal.se
                                                                     
 
©2020 Ara Metal ApS